Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De B.V. Wivo, gevestigd te 5751 PX Deurne aan de Dubloen 13, vertegenwoordigd door J.W.H. de Wit en R.M. Bouwmans hierna te noemen: Wivo B.V

Artikel 2. Persoonsgegevens

Wivo B.V. verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • mail adres.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • bezorgen van producten;
 • verzenden van nieuwsbrief en/of reclame ;
 • uitvoeren en opstellen van een koopovereenkomst.

Artikel 4. Bewaartermijn

Wivo B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: twee jaar;
 • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: zeven jaar;
 • telefonisch contact: twee jaar;
 • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Wivo B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Beveiliging

Wivo B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 6. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Wivo B.V. met Corinne de Wit of je kunt een e-mail sturen naar corinne@wivodeurne.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Ook hiervoor dien je contact op te nemen met Corinne de Wit. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 7. Cookies

Wivo B.V. gebruikt functionele EN/OF technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om een goede website te realiseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 8. Nieuwsbrief en aanbiedingen

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar corinne@wivodeurne.nl

Artikel 9. Wijzigingen

Wivo B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Plan vrijblijvend een adviesgesprek bij jou thuis.

Aanvraag offerte Avant Loader

Naam*
Bedrijfsnaam
Email*
Telefoonnummer*
Voeg de gewenste extra opties toe.
Vragen/opmerkingen
Heb je een vraag?