Producten & diensten

WIVO kijkt met de agrarische ondernemer naar de beste oplossingen voor ieder vraagstuk op gebied van huisvesting voor varkens. Deze projectmatige benadering staat borg voor optimale aandacht en begeleiding gedurende het hele traject. Ons doel: maximaal toegevoegde waarde halen uit uw investering in huisvestingssystemen voor varkens.

Economisch verantwoord en maatschappelijk geaccepteerd huisvesten van varkens vraagt een zorgvuldige benadering en professionele aanpak. Daarbij blijven veiligheid voor de medewerkers en arbeidsefficiency een belangrijk uitgangspunt. Voor iedere ondernemer geldt dat de investering economisch te verantwoorden moet zijn. WIVO stemt op een slimme manier oplossingen en de best beschikbare materialen op elkaar af waardoor ieder project optimaal gerealiseerd wordt. Immers, duurzaamheid moet ook economisch haalbaar zijn!

WIVO levert daarom oplossingen met bewezen kwaliteit, ontwikkeld en geproduceerd door vooraanstaande fabrikanten in West Europa. Denk hierbij aan de roostervloeren van Nooyen, MIK en Schonlau maar ook de uitgekiende voersystemen van Mannebeck. Het programma wordt compleet gemaakt met de boxen, omwandingen en drinkwatervoorzieningen van Laake en Porcon.

Door te kiezen voor uitsluitend topkwaliteit zijn wij in staat ook uw stal vakkundig en gebruikersvriendelijk in te richten en bent u in staat de best mogelijke productieresultaten te behalen.

Waterregistratie

Meten is weten. Het is een aloud gezegde, maar niets is minder waar als het gaat om registratie van het waterverbruik in de veehouderij. In veel gevallen is een verandering in de wateropname van de dieren een indicator, dat er iets aan de hand is bij de dieren. Het kan dan gaan om een beginnende ziekte, weersverandering of een lekkage in het systeem. Een goede registratie helpt bij snel ingrijpen en het beperken van de onkosten.

WIVO Deurne heeft een enorme range aan watermeters in het pakket variërend in debiet van Qn 1,5 tot Qn 400. De watermeters worden gebruikt voor een veelheid aan toepassingen zoals bij:

  • Dosers doseerpompen
  • Volumegestuurde waterzuiveringen
  • Registratie bronwaterverbruik
  • Waterblokkeringen en waterdoseercomputers
  • Registratie waterverbruik veehouderij

Afhankelijk van de toepassing en de gewenste nauwkeurigheid wordt er een keuze gemaakt uit de beschikbare opties. In veel gevallen worden de flowmeters uitgerust met extra reedcontact/pulsgever en/of digitale counter voor een gemakkelijke aflezing van het waterverbruik.

Doseerpompen

Dosers doseerpompen kunnen ingezet worden voor de toevoeging van vloeibare stoffen zoals medicijnen, vitaminen, mineralen, zuren etc. aan het drinkwater op veehouderijbedrijven. Het gaat hier over het algemeen om kostbare toevoegingen, waarbij een juiste dosering van zeer groot belang is. Een investering in een nauwkeurig en betrouwbaar doseerapparaat verdient zich dan ook zeker terug. De Easy Doser “Basic”, “Standard” en “Pro” doseerpompen zijn elektronische doseerpompen met een simpele en duidelijke bediening. De Easy Doser pompen zijn geschikt voor het toedienen van medicijnen, zuren en peroxide / chloor producten.

WIVO Deurne levert tevens doseervaten in diverse maten en mengapparatuur t.b.v. het opmengen van vooroplossingen.