Service & onderhoud

Garantie bij WIVO Deurne

Heeft u bij ons een product gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk ? Wij volgen bij het afhandelen van artikelklachten de wet en de algemene voorwaarden.

WIVO Deurne geeft minimaal 1 jaar garantie op alle nieuwe machines bij particulier gebruik.

Fabrieksgarantie

Fabrikanten bieden in veel gevallen een garantietermijn van meer dan een jaar, de zogenaamde fabrieksgarantie, deze staat vermeld in het instructieboekje. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan, indien van toepassing, in de gebruiksaanwijzing van de artikelen. Als de klacht gegrond is en binnen de garantieperiode, dan komen de reparatiekosten (excl. verzendkosten) voor rekening van WIVO Deurne. Uw factuur is nodig als bewijs van uw aankopen en datum.

Bij reparaties of ruilingen die net buiten de garantie vallen, zullen wij ons best doen om een coulance regeling te treffen. Zijn er voor u kosten verbonden aan het oplossen van uw artikelklacht, dan informeren wij u hier vooraf over.

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door :

  • Beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Normale slijtage en / of
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, tenzij schriftelijk anders afgesproken. Tevens wordt er geen garantie gegeven indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar geen invloed op uitgeoefend kan worden. Daaronder begrepen mogelijke weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen etc.)

Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat desbetreffende het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij het bedrijf heeft gereclameerd.